dr.satish best website design developer

महागांव ग्रामपंचायत कार्यप्रणाली :

महागांव ग्रामपंचायत ही सन 1 मे 1952 पासून कार्यरत असून सदस्य संख्या पंधरा आहे. सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहिला जातो.हगणदारी मुक्त गाव, आदर्श ग्राम पुरस्कार, तंटामुक्त पुरस्कार, हे पुरस्कार मिळाले आहेत.

सरपंचाची कामे -

 • गावातील लोकांमध्ये बंधू भाव निर्माण करुन गावाचा विकास करणे.
 • गावातील तंटे निर्विवाद मिटवणे.
 • गावाची स्वच्छता राखणे.
 • वेळोवेळी ग्रामसभा घेणे. (एका वर्षातून किमान 4 ग्रामसभा घेणे हे ग्रामपंचायत अधिनियम कायदयाअंतर्गत बंधनकारक आहे)
 • गावात आवास करत असल्या बाबतचा दाखला देणे (रहिवासी दाखला) इ.

सदस्यांची कामे -

 • सदस्यांनी आप-आपल्या वार्डाकडे नियमित लक्ष दयावे.
 • वार्डातील समस्या आपल्या पध्दतीने सोडवाव्यात.
 • गावातील लोकांमध्ये बंधू भाव निर्माण करुन गावाचा विकास करणे.
 • वार्डाची स्वच्छता राखणे. इ.

ग्रामसेवकाची कामे -

 • गावात आलेल्या शासकीय अधिका-याचे आदरातिथ्य करणे.
 • गावामध्ये सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी कार्यक्षम असणे.
 • गावकरी मंडळींना नव-नविन सरकारी योजनांबद्दल मार्गदर्शन करणे. इ.

तलाठीचे कामे -

 • सातबारा उतारा देणे.
 • पंचनामा करणे.
 • रहिवासी दाखला देणे.
 • इतर शेती संबंधी कागदपत्र.
 • जमिन नावे लावणे. इ.

पोलिस पाटीलचे कामे -

 • गावात सु-व्यवस्था ठेवणे.
 • पोलिस पाटील यांचे कडील रहिवासी दाखला देणे. इ.

ग्रामपंचायतीची कामे :

 • गावात रस्ते बांधणे.
 • गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.
 • दिवाबत्तीची सोय करणे.
 • जन्म,मृत्यू व विवाहाची नोंद ठेवणे.
 • सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे.
 • सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
 • पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
 • शिक्षण तसेच आरोग्यविषयक सोयी पुरवणे.
 • रोजगार, शेती विकासाच्या व पशुधन सुधारणेच्या योजना अंमलात आणणे.
 • गावाचा बाजार, जत्रा, उत्सव यांची व्यवस्था ठेवणे.

 ग्रामपंचायतीने वैशिष्ट्यपूर्ण राबविलेल्या योजना :

 • पर्यावरण संतुलित समृध्‍द ग्राम योजना
 • महाराष्‍ट्र रोजगार ग्रामीण योजना
 • तेरावा वित्‍त आयोग
 • इंदिरा आवास घरकुल योजना

 ग्रामपंचायतीस मिळालेले विविध पुरस्कार :

 • हगणदारी मुक्त गाव
 • आदर्श ग्राम पुरस्कार
 • तंटामुक्त पुरस्कार
 • आदर्श सरपंच पुरस्कार
 • आदर्श ग्रामविकास अधिकारी
 • यशवंत ग्रामपंचायत पुरस्कार

ADDRESS
Mahagaon Grampanchayat
A/p Mahagaon Tal- Gadhinglaj Dist- Kolhapur
416503

CONTACTS
Phone : 9665305958
Office : 02327 - 275217